Alimentació i càrrega telefonia (carregadors, bat.